TNN24 ช่อง16 ร่วมช่วยผู้ประสบภัยแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

18:11 5 กันยายน 2561 860
สถานีข่าว TNN24 ช่อง 16 ร่วมกับกรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลำเลียงเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของประชาชน แขวงอัตตะปือ ที่ประสบอุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

เครื่องผลิตน้ำดื่ม ตู้แช่ ถังน้ำ โถส้วม ถาดอาหาร ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น จำนวน 2 คันรถบรรทุก ถูกนำไปมอบที่ด่านชายแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ สาธรณรัฐประชาชธิปไตยประชาชนลาวที่ประสบเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกจนมีผู้เสียชีวิต สูญหาย และได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา  

 

ซึ่งการระดมสิ่งของที่จำเป็นเหล่านี้เป็นความร่วมมือ ระหว่างสถานีข่าว TNN24 ช่อง 16 ร่วมกับ กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กองทัพเรือ วงดนตรี คาราบาว และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนรับมอบ

 

ด้านนายสุริจันทร์ พรแก้ว หัวหน้าแผนกแผนการ แขวงอัตตะปือ ซึ่งเดินทางมารับมอบสิ่งของได้กล่าวกล่าวขอบคุณประเทศไทย ที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงแรกที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น และขณะนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟู ก็ยังได้รับความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา จึงอยากเป็นตัวแทนของคนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอบคุณน้ำใจที่ดีของคนไทยทั่วทั้งประเทศ

 

สำหรับการฟื้นฟูขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยได้สร้างที่พักกว่า 2,000 หลัง ส่วนการฟื้นฟูระยะเร่งด่วนคือ เส้นทางคมนาคมการขนส่งและสะพานที่ขาด ไม่สามารถบรรทุกสิ่งของเข้าไปในพื้นที่ได้ ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของไทยที่เข้าไปช่วยซ่อมแซม