ส่งเสริมทักษะแรงงานไทย ป้อนตลาดแรงงานในอนาคต

12:50 3 กันยายน 2561 1,630
กระทรวงแรงงาน เร่งส่งเสริมฝีมือเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

กระทรวงแรงงาน เร่งส่งเสริมฝีมือเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 คาดปีนี้ไทยจะได้รับหลายเหรียญด้วยกันถือเป็นความสำเร็จในพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด