ขสมก.นำร่องจ่ายค่าโดยสารผ่านคิวอาร์โค้ด รับสังคมไร้เงินสด

14:21 13 มิถุนายน 2561 890
ขสมก.นำร่องโครงการรับชำระค่าโดยสารผ่านคิวอาร์โค้ด บนรถโดยสารปรับอากาศแอร์พอร์ตบัส 2 เส้นทาง

ขสมก.นำร่องโครงการรับชำระค่าโดยสารผ่านคิวอาร์โค้ด บนรถโดยสารปรับอากาศแอร์พอร์ตบัส  2 เส้นทาง