‘บิ๊กตู่’ สั่งเร่งแก้ปัญหาเด็กจบป.ตรีตกงาน

13:30 13 มิถุนายน 2561 1,808
นายกฯสั่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาปริญญาตรีตกงานจำนวนมาก ย้ำให้ผลิตคนตรงความต้องการของประเทศ

วันนี้ (13มิ.ย.61) จากข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบนักศึกษาปริญญาตรีตกงานสูง โดยจากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี2556-2560มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีปีละประมาณ 3 แสน แต่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่ามีคนตกงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากถึง 1.7แสน คน

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ระบุว่า ปัญหานักศึกษาตกงาน เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ  โดยต้องมาช่วยกันคิดว่าจะสอนอย่างไรให้จบออกมาแล้วมีงานทำ เป็นเรื่องที่หน่วยบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเร่งแก้ปัญหา

 

ส่วนปฏิรูปการศึกษาใหม่ โดยเฉพาะระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย แบบทีแคส (TCAS) นายกรัฐมนตรีระบุว่า เป็นระบบการคัดกรองที่ดีที่สุด แต่กลับมีปัญหาเมื่อปฏิบัติ เพราะมีเรื่องของความพร้อมและไม่พร้อม อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่บอกว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกหรือผิด แต่ต้องมองว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร มีอุปสรรคอย่างไร ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้การทำงานเดินไปข้างหน้าได้

 

อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าการรับสมัครทีแคสรอบ 4  เป็นวันที่ 2 นับจากเมื่อวานนี้  (12 มิ.ย. )นายประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ. ) ระบุว่า  การรับสมัครทีแคส รอบ 4 แอดมิสชั่นส์ จะยังคงใช้ระบบการแอดมิสชั่นส์เดิม เหมือนทุกปีที่ผ่านมา คาดว่าจำนวน ผู้สมัครจะใกล้เคียงกับปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีผู้สมัคร 8  81,232 คน และเชื่อว่าระบบจะไม่เกิดปัญหาเหมือนทีแคสรอบ 3 เพราะการคัดเลือกจะมีข้อมูลกลางของเด็กแต่ละคนอยู่แล้ว

 

สำหรับการสมัครทีแคส รอบ 4 แอดมิสชั่นส์ มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมคัดเลือกทั้งหมด 62 แห่ง ใน 3,303 สาขาวิชา 83,953 ที่นั่ง อย่างไรก็ตามการที่ ทปอ.เปิดศูนย์เฉพาะกิจดังกล่าวขึ้น น่าจะช่วยคลายความกังวลใจให้กับนักเรียนที่จะสมัครในรอบ 4 ได้ เพราะหากมีปัญหาก็ไปสมัครและสอบถามปัญหาได้ใน 9 ศูนย์ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  อาทิภาคเหนือ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)