โรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาคม | ปนัดดา Story

10:23 29 สิงหาคม 2561 931
โรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาคม | ปนัดดา Story (29/08/61)

ไปชมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยขึ้นในตำบลเขาพระงาม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม พัฒนาสมองและความคิด ผ่านการใช้งานศิลปะบำบัด ให้ผู้สูงอายุมีความเพลิดเพลินและเห็นคุณค่าในตัวเองกันค่ะ จะไปกันที่จังหวัดลพบุรี