นายกฯ เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านฯ

11:37 13 มิถุนายน 2561 1,064
นายกฯเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน อัดฉีดเม็ดเงิน20,000ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

วันนี้( 13 มิ.ย.61) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ที่อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมอัดฉีดงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 20,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านกองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท ต่อยอดโครงการเดิม ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ปลุกจิตสำนึกในการบริหารงบประมาณยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ดีใจที่กองทุนหมูบ้านมีความก้าวหน้า ทุกคนเข้มแข็งขึ้น ทั้งความคิดและความร่วมมือในทุกด้าน รัฐบาลไม่ได้มีหน้าให้งบประมาณเท่านั้น แต่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเพราะเงินที่ให้กองทุนมาเป็นเงินภาษี เพื่อมาดูแลคนระดับล่าง 

 

ขณะเดียวกันวันนี้รัฐบาลมีรายได้ไม่มากจึงต้องเพิ่มงบกลาง เพราะจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้า ดังนั้นทุกกองทุนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะต้องเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนไม่ใช่ได้มาเหมือนได้เปล่า แต่เมื่อใดรัฐบาลไม่มีงบอุดหนุนบ้านเมืองก็พังขอให้เห็นใจพวกตนบ้าง พร้อมยืนยัน ว่างานกองทุนหมู่บ้านทำได้ เป็นเรื่องยาก ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการมาหาเสียงแต่เป็นการทำงานตามกรอบนโยบายรัฐบาล ที่ฟังเสียงของประชาชน

 

พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี ยังตัดพ้อ ชาวบ้านไม่สนใจสิ่งที่รัฐบาลทำให้ แต่ไปสนใจข่าวหวย 30 ล้าน เรื่องดาราเลิกกันจนไม่รู้ว่ารัฐบาลช่วยอะไรไปแล้วบ้าง พร้อมยอมรับคำด่าดีกว่าคำชมที่อาบด้วยยาพิษ คำพูดกับการกระทำสำคัญ ตนมีแต่ความจริงใจให้ ไม่เคยหยุดทำงาน ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน พร้อมขอกำลังใจจากประชาชนให้กำลังใจคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 

อย่างไรก็ตามระหว่างมอบนโยบาย นายกรัฐมนตรี ยังสั่งการให้ทุกโรงเรียนไปตรวจสอบว่าโรงเรียนที่มีเด็กเรียน ป. 4 แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออก โดยเตือนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปตรวจสอบและระมัดระวังด้วย

 

ซึ่งในปีนี้รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 20,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านฯกองทุนละไม่เกิน 300,000 บาทเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ ส่งเสริมระบบการลงทุนตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ,เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ,ปลุกจิตสำนึกในการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้มีรายได้น้อย สุดท้ายคือให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ