"วิศวกร-คนไอที"อาชีพรุ่งนายจ้างต้องการปี 62

16:26 25 สิงหาคม 2561 4,695
ในปีหน้า 2562 กลุ่มอาชีพใดที่เป็นดาวรุ่งและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มาแรง ทำให้ทุกอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวเช่นเดียวกับการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน ซึ่งในปีหน้า 2562 กลุ่มอาชีพใดที่เป็นดาวรุ่งและเป็นที่ต้องการของตลาด