สำรวจผลกระทบน้ำล้นสปีลเวย์ท่วม อ.แก่งกระจาน

09:55 23 สิงหาคม 2561 988
สถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน ยังคงมีปริมาณเกินความจุของอ่าง ทำให้กรมชลประทานยังต้องเร่งระบายน้ำผ่านสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจาน นอกจากนี้ยังได้สำรวจผลกระทบจากน้ำที่ล้นออกมาจากเขื่อน

สถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน ยังคงมีปริมาณเกินความจุของอ่าง ทำให้กรมชลประทานยังต้องเร่งระบายน้ำผ่านสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจาน เพื่อเข้าสู่ระบบชลประทาน โดยต้องควบคุมอัตราความเร็วของการระบายผ่านเขื่อนเพชร ไม่เกิน 160-166 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้ยังได้สำรวจผลกระทบจากน้ำที่ล้นออกมาจากเขื่อน