โครงการต้นแบบเพื่อชุมชน | ปนัดดา Story

10:54 22 สิงหาคม 2561 1,043
โครงการต้นแบบเพื่อชุมชน | ปนัดดา Story (22/08/61)

ปนัดดาสตอรี่ อยู่กันที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี โดยไปติดตามกันต่อกับโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม (Excellence Happy Home Ward) ช่วยยกระดับสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ติดเตียงให้ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทุกด้าน