กฟน.คว้ารางวัลสาขาGreen Leadership Award

06:56 13 มิถุนายน 2561 1,014
กฟน. คว้ารางวัล AREA 2018 สาขา Green Leadership Award จากโครงการปักเสาไฟป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

วันนี้( 13 มิ.ย.61) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ขึ้นรับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2018 ในสาขา Green Leadership เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคหน่วยงานเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในฐานะองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

จากโครงการ “Smart Metro Poles for Thailand’s Coast Protection” ซึ่งเป็นโครงการที่กฟน. นำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนและไม่ใช้งานแล้วจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน