ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง | ปนัดดา Story

10:33 21 สิงหาคม 2561 1,853
ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง | ปนัดดา Story (21/08/61)

การรับมือกับสังคมผู้สูงอายุแบบถาวรของชาวบ้านตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ที่เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เข้ามาช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถกลับมารักษาที่บ้านได้โดยการจัดงานบริการเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ภายใต้การดูแลของพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี