รมช.ศธ.ร่วมขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวะสู่อุตสาหกรรมภาคใต้

19:40 20 สิงหาคม 2561 1,039
รมช.ศธ.ประสานภาครัฐ-เอกชน-สหกรณ์ภาคใต้ ร่วมขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวะสู่อุตสาหกรรมภาคใต้

วันนี้ (20 ส.ค.61) ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานโครงการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 61) ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดเลือกว่าสามารถพัฒนาต่อยอดเข้าสู่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จำนวน 259 ผลงาน เพื่อให้สถานประกอบการได้เยี่ยมชม ให้คำแนะนำในการวิจัยต่อยอดผลงานให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น และนำไปสู่การจับคู่ความร่วมมือในการนำผลงานไปใช้งานจริงในระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

 

เพื่อเป็นการสร้างโอกาส และส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะ ครู อาจารย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเข้าสู่เชิงพาณิชย์และการต่อยอดทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

 

โดยผลการเจรจาระหว่างสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา กับภาคเอกชน สหกรณ์พื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนภาครัฐ มีการจับคู่ธุรกิจ 135 คู่ สร้างมูลค่าซื้อขายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1,206,000 บาท เล็งสร้างความร่วมมือตามแนวประชารัฐเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

Tags: ศธ.