สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์

15:13 18 สิงหาคม 2561 5,423
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีประทับท่ามกลางดอกไม้ในพระนามาภิไธยฯเป็นหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

 

วานนี้( 17 ส.ค.61) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

โดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 195 รูป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธนรสีห์ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็น พระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี และพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งเป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงประทับท่ามกลางดอกไม้ในพระนามาภิไธย ได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิติ์ แคทลียาควีนสิริกิติ์ ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ และบัวควีนสิริกิติ์ พิมพ์เป็นภาพปกหนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์ และเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ และข้อความ "สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี" 

 

ส่วนปกรองของหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ลงพิมพ์ภาพดอกไม้ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมประวัติความเป็นมาและความหมายของดอกไม้ดังกล่าว