ถอดบทเรียนน้ำท่วมแก้วิกฤติน้ำปี 61

19:46 15 สิงหาคม 2561 813
กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เนื่องจากผลกระทบของพายุโซนร้อนเบบินคา ด้านกรมชลประทาน ถอดบทเรียนอุทกภัยซ้ำซากเป็นโมเดลรับมือพิบัติภัยปีนี้

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เนื่องจากผลกระทบของพายุโซนร้อนเบบินคา ด้านกรมชลประทาน ถอดบทเรียนอุทกภัยซ้ำซากเป็นโมเดลรับมือพิบัติภัยปีนี้