สำรวจต้นน้ำเพชรฯ เหตุน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจาน

11:53 11 สิงหาคม 2561 768
ทีมข่าว TNN24ช่อง16 เข้าพื้นที่สำรวจหมู่บ้านต้นน้ำ ที่อยู่เหนือเขื่อนแก่งกระจาน คือหมู่บ้านโป่งลึกและหมู่บ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี โดยวันนี้ถือว่าระดับในต้นน้ำเพชรบุรีลดลง

ทีมข่าว TNN24ช่อง16 เข้าพื้นที่สำรวจหมู่บ้านต้นน้ำ ที่อยู่เหนือเขื่อนแก่งกระจาน คือหมู่บ้านโป่งลึกและหมู่บ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี โดยวันนี้ถือว่าระดับในต้นน้ำเพชรบุรีลดลง