เปิดโผทหาร 61 โค้งสุดท้ายก่อนถึงมือ "บิ๊กป้อม"

20:01 10 สิงหาคม 2561 1,391
ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมอวยพรวันคล้า่ยวันเกิดพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยในวันนี้ไดด้มีการหารือถึงบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2561 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเตรียมเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมอวยพรวันคล้า่ยวันเกิดพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยในวันนี้ไดด้มีการหารือถึงบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2561 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเตรียมเสนอต่อนายกรัฐมนตรี