เกณฑ์โยกย้ายตร.เปิดทางรองผบช.1 ปีนั่งผบช.ไร้ครหา

19:50 10 สิงหาคม 2561 1,061
การแต่งตั้งตำรวจวาระปี 2561 ที่จะมาถึงมีผู้บัญชาการกองบัญชาการสำคัญเกษียณอายุราชการที่ต้องแต่งตั้งทดแทน ทำให้เป็นที่จับตามองของสังคม

การแต่งตั้งตำรวจวาระปี 2561 ที่จะมาถึงมีผู้บัญชาการกองบัญชาการสำคัญเกษียณอายุราชการที่ต้องแต่งตั้งทดแทน ทำให้เป็นที่จับตามองของสังคม