มก.กำแพงแสนร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่

17:40 10 สิงหาคม 2561 1,284
รองอธิการบดี-คณะผู้บริหารม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี

 

วันนี้( 10 ส.ค.61) รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร นิสิตนักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเมื่อวันก่อน