หมู่บ้านเหนือเขื่อนแก่งกระจานยังจมน้ำ

14:14 10 สิงหาคม 2561 1,556
ระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้3หมู่บ้านเหนือเขื่อนประสบปัญหาน้ำท่วมขังนานกว่า8วัน

 

วันนี้( 10 ส.ค.61) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแห่งชาติกระจาน กำลังช่วยกันขนน้ำ1500ขวด พร้อมข้าวสารอีก3ตัน เพื่อขึ้นไปให้ชาวบ้านในหมู่บ้านโป่งลึก บางกลอย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเหนือเขื่อนแก่งกระจานและเป็นหมู่บ้านต้นน้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่า และฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก่อนหน้านี้ทำให้ถนนถูกตัดขาด มานานกว่า 8 วัน โดย2วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงทำให้รถใหญ่สามารถเข้าไปได้ เจ้าหน้าที่จึงทยอยนำสิ่งของ น้ำเข้าไปให้ชาวบ้านในพื้นที่

 

สำหรับหมู่บ้านโป่งลึก บางกรอย มี274ครัวเรือน ประชากร1338คน ระดับน้ำที่ท่วมสูงสุด2เมตร โดยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ติดอยู่ในหมู่บ้าน8วัน จนระดับน้่ำลดลงจึงต้องเร่งนำสิ่งของ เครื่องใช้และอาหารเข้าไปช่วยเหลือ

 

หมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอยเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านที่ถูกอพยพลงมาตามนโยบายของรัฐ ที่เคลื่อนย้ายชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายในผืนป่าแก่งกระจาน ให้ลงมาอยู่ในพื้นที่ที่อุทยานจัดสรรไว้ให้ แต่ปรากฎว่าพื้นที่ดังกล่าวกลับไม่มีพื้นที่ทำกินให้กับชาวบ้าน  จึงต้องจัดสรรให้ชาวบ้านมาตั้งหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำจนเกิดปัญหาน้ำท่วมดังเช่นปัจจุบัน  

 

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 หมู่บ้านที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมสูง คือ  หมู่บ้านพุเข็ม แก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  จมน้ำเกือบทั้งหมดเห็นเพียงหลังคาเท่านั้น โดยส่วนใหญ่ ตัวอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำ เนื่องจากอยู่บนเนินสูง แต่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นศาลาเพลิงที่พัก และอาคารเก็บอาหารสัตว์ รวมถึง พื้นที่ทางการเกษตรที่จมอยู่ในน้ำทั้งหมด 

 

ส่วนอีกหมู่บ้านคือหมู่บ้าน แม่ประโดน ต.แก่งกระจาน ที่อยู่ลึกเข้าไปทางต้นน้ำเพชรบุรีมีประสบปัญหาน้ำท่วมระดับ 1-2 เมตรเช่นกัน โดยกระแสน้ำที่ไหลเชียว จนทำให้การสัญจรไปมาลำบาก ยากต่อการช่วยเหลือ

 

สำหรับปัญห่น้ำท่วมหมู่บ้านเหนือเขื่อนแก่งกระจานในครั้งนี้ ถือว่าหนักสุดในรอบ15ปีเพราะล่าสุดมีปัญหาน้ำท่วมหนักเมื่อ ปี2546แต่ไม่ได้ท่วมขังนานเท่ากับในปัจจุบัน