วท.รับรอง‘หม่อง ทองดี’ทำประโยชน์ กรุยทางได้สัญชาติ

13:32 10 สิงหาคม 2561 937
วท.ทำหนังสือรับรอง ‘หม่อง ทองดี’ ทำคุณประโยชน์เปิดทางได้สัญชาติไทย เมื่อครบเกณฑ์ที่กำหนด

วันนี้(10ส.ค.61)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายวีนัส ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกมาชี้แจงกรณีที่มีการตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องการรับรองสัญชาติของนายหม่อง ทองดี อดีตแชมป์เครื่องบินกระดาษพับที่เคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเมื่อ 9 ปีก่อน โดยระบุว่าหม่อง มีบิดามารดาเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติเมียนมา ซึ่งตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีการกำหนดเงื่อนไขของการใช้สิทธิในสัญชาติไทยจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะได้สัญชาติไทยต่อเมื่อต้องเรียนจบปริญญาตรี และต้องทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและต้องมีหนังสือรับรองการทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติจากหน่วยงานภาครัฐ

 

ขณะนี้กรมการปกครองได้ประสานไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอให้ทำหนังสือรับรองการทำคุณประโยชน์ของหม่อง เพื่อนำหนังสือดังกล่าวส่งถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อดำเนินการแจ้งไปยังจังหวัดในพื้นที่ให้หม่องสามารถไปทำหนังสือขอสัญญาชาติเมื่อครบเกณฑ์ที่กำหนดได้

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยในรายการเจาะลึกข่าวร้อนทาง TNN24 ช่อง 16 ว่าพร้อมที่จะออกหนังสือรับรองการทำคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยให้กับนายหม่องหากมีการประสานมา

 

ขณะที่รองศาสตราจารย์พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันว่าได้ดำเนินการส่งหนังสือร้องขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 รวมถึงส่งไปยังสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเทียบเท่ากรมให้ออกหนังสือรับรองการทำคุณประโยชน์ให้กับหม่องอีกด้วย