เร่งสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว กระตุ้น ศก.เพชรบุรี

12:18 10 สิงหาคม 2561 720
หลังความกังวลของประชาชนในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และนักท่องเที่ยว กับสถานการณ์น้ำล้นสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจาน ทางประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ระบุว่าปีนี้โอกาสน้ำท่วมมีน้อย เนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างดี

หลังความกังวลของประชาชนในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และนักท่องเที่ยว กับสถานการณ์น้ำล้นสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจาน ทางประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ระบุว่าปีนี้โอกาสน้ำท่วมมีน้อย เนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างดี