เปิดเหตุผล!ทำไม‘หม่อง ทองดี’ยังไม่ได้สัญชาติไทย

14:47 9 สิงหาคม 2561 810
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ยืนยัน ‘หม่อง ทองดี’ มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนฯ เช่นเดียวกับสมาชิกทีมหมูป่า 3 ราย

วันนี้ (9 ส.ค. 61) หลังจากมีการมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับสัญชาติไทยในพื้นที่อำเภอแม่สาย จำนวน 30 คนเมื่อวานนี้ (8 l.8.) โดยในจำนวนนี้มีพระวิสารโทภิกขุหรือพระเอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก,เด็กชายอดุลย์ สามอ่อน อายุ 14 ปี,เด็กชายมงคล บุญเปี่ยม หรือน้องมาร์ค อายุ 13 ปี และเด็กชายพรชัย คำหลวง หรือน้องตี๋ อายุ 16 ปี สมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาดามีที่เคยติดอยู่ในถ้ำหลวง ที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นบุคคลสัญชาติไทยเช่นกัน

 

“พระเอกพล” ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายมาตรา 23 ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ในขณะที่สมาชิกอีก 3 คนได้รับตามมาตรา 7 (ทวิ) ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทำให้มีคำถามจากสังคมว่าเพราะเหตุใด “นายหม่อง ทองดี” วัย 21 ปีที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อ 9 ปีก่อนในฐานะที่เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยคว้าอันดับ 3 การแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษ หรือโอกามิ ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่ออายุ 12 ปีจึงยังไม่ได้รับสัญชาติไทย

 

ล่าสุด ทีมข่าว TNN24 ช่อง 16 สอบถามไปยัง รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอธิบายว่า แม้นายหม่องจะตกหล่นจากการจดทะเบียนคนเกิดในทะเบียนราษฎรของทุกรัฐบนโลก ในขณะที่เกิดคือวันที่ 2 พ.ค. 2550 ก็ตาม แต่ในวันที่ 15 ต.ค. 2551 ก็ได้รับการรับรองการเกิดโดยอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เขาจึงทรงสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดนโดยผลของมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เช่นเดียวกับสมาชิกทีมหมูป่า 3 รายที่ได้รับการรับรองสัญชาติไป ซึ่งเงื่อนไขของการใช้สิทธิในสัญชาติไทยนี้ก็ได้รับการกำหนดแล้ว โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559

 

อย่างไรก็ตาม นั่นหมายความว่านายหม่องจะได้รับการรับรองความสามารถที่จะใช้สิทธิในสัญชาติไทยนี้เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามข้อ 3 (6) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้ เว้นแต่จะมีความจำเป็นต้องขอมีสัญชาติไทยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน ตามข้อ 3 (7) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้

 

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 “นายหม่อง” ได้เข้ายื่นแบบคำร้องขอให้พิจารณาความจำเป็นต้องมีสัญชาติไทย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และยังอยู่ในระหว่างรอเอกสารรับรองการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเอกสารยืนยันการเกิด ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อที่ว่าการอำเภอไชยปราการเพื่อให้ทางอำเภออัพเดตข้อมูลลงในระบบ ส่วนคำร้องจะส่งไปให้อธิบดีกรมการปกครองพิจารณา