ชาวบ้านท้ายเขื่อนน้ำอูน ยังเดือดร้อนจากน้ำท่วม

13:05 9 สิงหาคม 2561 745
ปริมาณน้ำที่เกินความจุของเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทำให้มีการระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำออกจากเขื่อนยังคงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อน ที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ปริมาณน้ำที่เกินความจุของเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทำให้มีการระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำออกจากเขื่อนยังคงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อน ที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม