น้ำเขื่อนแก่งกระจาน กระทบ"รีสอร์ท-พื้นที่เกษตร"

12:55 9 สิงหาคม 2561 1,081
ทีมข่าว TNN24 ช่อง16 ลงพื้นที่สำรวจรีสอร์ทและพื้นที่การเกตษรของชาวบ้านในอำเภอแก่งกระจาน ที่ได้รับกระทบจากน้ำล้นสปิลเวย์ เขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอยู่ท้ายเขื่อน

ทีมข่าว TNN24 ช่อง16 ลงพื้นที่สำรวจรีสอร์ทและพื้นที่การเกตษรของชาวบ้านในอำเภอแก่งกระจาน ที่ได้รับกระทบจากน้ำล้นสปิลเวย์ เขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอยู่ท้ายเขื่อน