กนง.มองน้ำท่วมหลายพื้นที่ไม่กระทบศก.ไทย

16:06 8 สิงหาคม 2561 1,727
กนง.มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1.50% ต่อปี คาดน้ำท่วมหลายพื้นที่ยังไม่กระทบศก.ไทย

วันนี้ (8ส.ค.61) นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดย 1 เสียงดังกล่าวเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.75% ต่อปี

 

ทั้งนี้ ที่ประชุม กนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามแรงส่งจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีทิศทางเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะจากภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานาน ขณะที่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบัน มีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้

 

ส่วนกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยลบชั่วคราวระยะสั้นเท่านั้นและคงไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ