เอไอเอส-ดีแทค เมินร่วมประมูลคลื่น900MHz

15:43 8 สิงหาคม 2561 1,477
เอไอเอส-ดีแทค ยื่นเอกสารและวางหลักประกันเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz แต่ไม่ร่วมประมูลคลื่น 900 MHz ด้วยเพราะมีคลื่นอยู่แล้วในมือ

วันนี้ (8ส.ค.61) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดให้ผู้ประกอบการมายื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ ย่านความถี่ 900 MHz ในช่วงบ่าย ทางบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น ในเครือบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ได้มาส่งเอกสารยื่นประมูลย่าน 1800 MHz โดยมีนายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร เอไอเอส เป็นตัวแทนมายื่นเอกสารพร้อมด้วยชำระค่าคำขอ 535,000 บาท และวางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท พร้อมกล่าวว่า บริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประมูล และได้ตัดสินใจให้ เอดับบลิวเอ็นร่วมประมูลใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz เนื่องจากมองเห็นอนาคตการเติบโตของตลาดโทรคมนาคม ส่วนคลื่น 900 MHz ที่ไม่ร่วมประมูล เพราะเอไอเอสมีคลื่นนี้อยู่แล้วในมือ

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลคือ เอไอเอส และดีแทค ในคลื่น 1800 MHz โดยในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการ กสทช.เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันเดียวกัน และประมูลเคาะราคากันในวันที่ 19 ส.ค.

 

ทั้งนี้ ทางดีแทคได้ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานกสทช. ถึงสาเหตุไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz เพราะยังไม่มีความชัดเจนในระบบป้องกันการรบกวน กับระบบของรถไฟความเร็วสูง ทำให้มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ซึ่งหากอนาคตมีความชัดเจน ก็จะกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ส่วนการเยียวยาลูกค้าคลื่น 900 MHz ของดีแทคในเบื้องต้นมติของคณะกรรมการกสทช. จะเยียวยาให้เฉพาะลูกค้าของคลื่นที่มีการประมูล ซึ่งดีแทคสามารถส่งหนังสือมาขอทบทวนมติเพื่อให้คณะกรรมการ กสทช.พิจารณาใหม่ได้