ผ่าขบวนการค้ามนุษย์เด็กชายผ่านไลน์

09:37 8 สิงหาคม 2561 1,881
ตำรวจปคม. ขยายผลจับเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กชายอายุต่ำกว่า 18 ปีพบมีบุคคลที่มีชื่อเสียง ข้าราชการ และอาจารย์สถาบันการศึกษาชื่อดังร่วมซื้อบริการทางเพศ ผ่านทางไลน์

ตำรวจปคม. ขยายผลจับเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กชายอายุต่ำกว่า 18 ปีพบมีบุคคลที่มีชื่อเสียง ข้าราชการ และอาจารย์สถาบันการศึกษาชื่อดังร่วมซื้อบริการทางเพศผ่านทางไลน์