สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถึงปธน.2ปท.

20:21 11 มิถุนายน 2561 2,924
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุภูเขาไฟระเบิดที่กัวเตมาลาและพระราชสาส์นแสดงความยินดีถึงปธน.อียิปต์ ดำรงตำแหน่งสมัยที่2

วันนี้ (11มิ.ย.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา กรณีเกิดเหตุภูเขาไฟฟูเอโก (Fuego)  ระเบิดอย่างรุนแรง เมื่อวันที่  3 มิ.ย.2561

 

ความว่า ฯพณฯ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐกัวเตมาลา กรุงกัวเตมาลาซิตี ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวภูเขาไฟเอโกระเบิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

 

ในวันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี (Mr. Abdel Fattah Al Sisi) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2561

 

ความว่า ฯพณฯอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กรุงไคโร ในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์

 

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองกอปรกับการนำของท่านและความปรารถนาดีต่อกัน จะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร