ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด10ขรก.-ผู้เกี่ยวข้องทุจริตเงินทอนวัด

17:09 7 สิงหาคม 2561 2,395
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาและข้าราชการ 7 ราย พร้อมด้วยพระและผู้เกี่ยวข้องอีก 3 ราย ในการทุจริตเงินทอนวัดพื้นที่ภาคเหนือ

วันนี้ (7 ส.ค. 61) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดข้าราชการระดับสูงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพิ่มเติม 7 ราย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 รายในคดีทุจริตเงินทอนวัดงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประกอบ ด้วยพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน,วัดบ้านอ้อ,วัดวัฒนาราม,วัดอุมล้อม,วัดทุ่งต๋ำ และวัดหาดปู่ด้าย จังหวัดลำปาง และวัดศรีบุญนำ จังหวัดแพร่

 

โดยกรณีการทุจริตเงินทอนวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ป.ป.ช.ไต่สวนได้ข้อเท็จจริงว่า พระรูปหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับงบอุดหนุน เนื่องจากเป็นวัดในต่างประเทศ โดยได้ติดต่อเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าเพื่อขอนำเงินอุดหนุนผ่านบัญชี ต่อมาพบพฤติกรรมนายนพรัตน์ว่าได้เข้าพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า เรื่องการขอนำเงินผ่านบัญชีวัด 2 ครั้ง ครั้งละ 3,000,000 บาท เมื่อปี 2555 และปี 2556 ซึ่งเมื่อเงินเข้าบัญชีวัดแล้ว ให้เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าโอนเงินให้เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารจำนวนครั้งละประมาณ 2,900,000 บาท โดยมีนายนพรัตน์สั่งการให้เจ้าหน้าที่เสนอของบประมาณ และทำรายงานการประชุมเป็นเท็จตามขั้นตอนการเสนอของบประมาณ และลงนามอนุมัติ

 

ขณะที่ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์,นายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,นายเฉลิม มีศิลารัตน์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน,นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์หลายฐานความผิดทั้งทางอาญาและทางวินัย รวมถึงชี้มูลความผิดเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า ที่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

 

ส่วนการทุจริตเงินทอนวัดบ้านอ้อ จังหวัดลำปาง ไต่สวนข้อเท็จจริงพบว่า พระศิวโรจน์ ปิยรัตน์เสรี เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อ ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาเพื่อขออนุมัติเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ โดยมีนางประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน เสนอให้ทอนเงินคืนร้อยละ 70 – 80 หากมีการอนุมัติเงินอุดหนุน เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อจึงติดต่อไปยังวัดหลายแห่งในจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ 6 วัด รวม 24,000,000 ล้านบาท ได้รับงบประมาณวัดละ 4,000,000 บาท แต่ทอนคืนวัดละกว่า 3,000,000 บาท

 

ทั้งนี้ คดีการทุจริตเงินทอนวัดล็อต 1 – 3 ซึ่งในล็อตสาม ป.ป.ช.มีมติคืนสำนวนการสอบสวนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนต่อ ส่วนล็อต 1 และ 2 พิจาณาแยกการไต่สวนรวม 81 เรื่อง มีมติแล้ว 9 เรื่อง อยู่ระหว่างไต่สวน 17 เรื่อง และแสวงหาข้อเท็จจริง 44 เรื่อง

 

 

ขอบคุณ Facebook : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ