เปิดสถิติน้ำในเขื่อนปี2554 และปริมาณน้ำปัจจุบัน6เขื่อนใหญ่

15:25 7 สิงหาคม 2561 1,488
เปิดสถิติการเก็บน้ำในเขื่อนในปี 2554 และปริมาณน้ำในปัจจุบันของ 6 เขื่อนใหญ่

วันนี้ (7 ส.ค. 61) สถิติการเก็บน้ำในเขื่อนในปี 2554 และปริมาณน้ำในปัจจุบันสามารถเปรียบเทียบกันได้ดังนี้ เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ปี 2554 ปริมาณน้ำอยู่ที่ 55 % ขณะที่ปีนี้อยู่ที่ 102%,เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2554 ปริมาณน้ำอยู่ที่ 53 % ขณะที่ปีนี้อยู่ที่ 100%,เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2554 ปริมาณน้ำอยู่ที่ 63 % ขณะที่ปีนี้อยู่ที่ 85 %

 

ขณะที่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2554 ปริมาณน้ำอยู่ที่ 46% ขณะที่ปีนี้อยู่ที่ 64%,เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2554 ปริมาณน้ำอยู่ที่ 74% ขณะที่ปีนี้อยู่ที่ 86%

 

ส่วนเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ปี 2554 ปริมาณน้ำอยู่ที่ 70% ขณะที่ปีนี้อยู่ที่ 57%,เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554 ปริมาณน้ำอยู่ที่ 68% ขณะที่ปีนี้อยู่ที่ 67%