สงครามการค้าปัจจัยเสี่ยงกดดันส่งออกครึ่งปีหลัง

14:36 7 สิงหาคม 2561 2,020
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทยชี้สงครามการค้า เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกไทยครึ่งปีหลัง

วันนี้ (7ส.ค.61) สงครามการค้าของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกที่ยังคุกรุ่นขณะนี้  เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการภาคการค้าระหว่างประเทศของไทย นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้วิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยครึ่งหลัง ปี 2561  คาดว่า มีมูลค่า 129,990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4 ล้าน 2 แสนล้านบาท  ซึ่งขยายตัว ร้อยละ 5.5 ส่วนภาพรวมการส่งออกทั้งปี  2561 คาดว่า มีมูลค่า 255,802 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ขยายตัวร้อยละ 8.1  ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วที่เติบโตถึงร้อยละ 9.9

สำหรับปัจจัยบวกต่อภาคการส่งออกในครึ่งปีหลัง  คือ เศรษฐกิจโลกที่ยังเติบโต  อีกทั้ง สหรัฐอเมริกาต่ออายุสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ  GSP  ให้แก่ไทย รวมถึง เงินบาทที่ปรับตัวอ่อนค่าลง 

ขณะที่ปัจจัยลบในครึ่งปีหลัง ได้แก่ ผลกระทบจากสงครามการค้า ค่าเงินในหลายประเทศเริ่มอ่อนค่า ทำให้การแข่งขันมากขึ้น ตลอดจน ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต ส่วนราคาสินค้าเกษตรยังตกต่ำ

นายอัทธ์ ประเมินว่า ปัจจัยเสี่ยงจากสงครามการค้า มีผลกระทบต่อไทยค่อนข้างน้อย ประมาณ 18,000-20,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ได้ปะทุขึ้นมาอีกรอบ หลังจากที่จีนขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าจากสหรัฐวงเงิน 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ กว่า 2 ล้านล้านบาท ต่อสินค้า 5,207 รายการของสหรัฐ  หากสหรัฐเดินหน้าจัดเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีน วงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ กว่า 6.6 ล้านแสนล้านบาท