หน่วยทหารพัฒนาปล่อยขบวนรถบรรเทาสาธารณภัยช่วยเขื่อนแก่งกระจาน

12:43 6 สิงหาคม 2561 808
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ปล่อยขบวนรถไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำ และกำลังพลกว่า 100 นาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ปล่อยขบวนรถไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแก่งกระจาน  พร้อมเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำ และกำลังพลกว่า 100 นาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย