ดัน ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา นำร่องพัฒนานวัตกรรมรับ EEC

15:36 5 สิงหาคม 2561 1,416
กระทรวงดีอี ผลักดันม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ทดสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยี EEC ระหว่างรอการก่อสร้าง “ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์” ที่จะแล้วเสร็จในปี 2564

กระทรวงดีอี ผลักดันม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ทดสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยี  EEC  ระหว่างรอการก่อสร้าง “ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์” ที่จะแล้วเสร็จในปี 2564