ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนใหญ่เข้าขั้นวิกฤต 3 จว.

13:19 5 สิงหาคม 2561 861
สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักทั่วประเทศ พบว่ามี 4 เขื่อนใหญ่ที่ปริมาณน้ำเข้าขั้นวิกฤติ ทำให้ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำ

สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักทั่วประเทศ พบว่ามี 4 เขื่อนใหญ่ที่ปริมาณน้ำเข้าขั้นวิกฤติ ทำให้ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำ