เตรียมสรรหา กกต.เพิ่มเติม 2 คน

13:13 5 สิงหาคม 2561 1,122
คณะกรรมการสรรหาจะประชุมวางกรอบดำเนินการ และคาดว่าจะเห็นหน้า กกต. 2 คนสุดท้าย ในช่วงสิ้นปีนี้

คณะกรรมการสรรหาจะประชุมวางกรอบดำเนินการ และคาดว่าจะเห็นหน้า กกต. 2 คนสุดท้าย ในช่วงสิ้นปีนี้