นวัตกรรมพัฒนาสังคมเพื่อคนพิการ

15:19 4 สิงหาคม 2561 2,442
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 โดยภายในงานมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ อย่างเช่น ต้นแบบบ้านและที่อยู่อาศัยคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 โดยภายในงานมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ อย่างเช่น ต้นแบบบ้านและที่อยู่อาศัยคนพิการ