นายกฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร

14:14 11 มิถุนายน 2561 1,020
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรสายเก่าที่แห้งขอด เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้

วันนี้ (11มิ.ย.61) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร หลังจากสักการะหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง และตรวจเยี่ยมบึงสีไฟแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่มาคอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและมีมวลชนมารอให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งแม่น้ำพิจิตรสายเก่า ปัจจุบันมีน้ำน้อยแห้งขอด ไม่มีน้ำในบางช่วง ส่งผลกระทบกับชาวนาและชาวสวนขาดน้ำในทำการเกษตร แต่ช่วงหลังสถานการณ์ภัยแล้งที่แล้งจัดเป็นเวลานาน การหยุดจ่ายน้ำของชลประทาน ส่งผลให้แม่น้ำพิจิตรสายเก่าแห้งขอดไม่มีน้ำ

 

โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2561 จึงเกิดขึ้น โดยความร่วมมือของกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ในการขุดลอกแม่น้ำพิจิตรสายเก่า กว้าง 25 เมตร ระยะทางขุดลอก 3,500 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.50 เมตร เคลียร์ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ ระยะทาง 9,000 เมตร และขุดลอกคลองข้าวตอกเชื่อมแม่น้ำพิจิตรสายเก่า ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน โดยประชาชนได้รับประโยชน์ 10,250 ครัวเรือน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปี