สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นเหตุไฟป่ากรุงเอเธนส์

19:41 3 สิงหาคม 2561 2,092
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย เหตุไฟป่ารุนแรงที่กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

วันนี้ (3ส.ค.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก  กรณีเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในหลายพื้นที่บริเวณรอบนอกกรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งกรมราชเลขานุการในพระองค์ได้เชิญข้อความพระราชสาส์นดังกล่าวผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เรียบร้อยแล้ว

 

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวว่าเกิดไฟป่ารุนแรงในหลายพื้นที่รอบนอกกรุงเอเธนส์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร