นายกฯลงพท. ตรวจราชการจ.พิจิตร-นครสวรรค์

08:43 11 มิถุนายน 2561 1,177
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ พบปะประชาชนและเยี่ยมชมการพัฒนาบึงสีไฟ

วันนี้ (11 มิ.ย. 61) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ พร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดนครสวรรค์

 

แต่ก่อนการประชุม ครม.ที่จะเริ่มขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรจุดแรก สักการะหลวงพ่อเพชร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิจิตร จากนั้นเดินทางมาพบประชาชนที่บึงสีไฟ ซึ่งมีทั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุ นักเรียน และท้องถิ่นมาให้การต้อนรับนายกฯและคณะนับพันคน 

 

นายกฯยังเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ บึงแห่งนี้ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถรองรับน้ำท่วมน้ำหลากได้ จังหวัดได้แก้ไขปัญหาขุดลอกทำเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำและจะพัฒนาจัดทำเลนจักรยานรอบบึงระยะทาง 12 กิโลเมตร เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนของประชาชนต่อไป

 

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ณ ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี แม่น้ำพิจิตร หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

 

ขณะที่ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีรถไฟชุมแสง ไปยังสถานีรถไฟนครสวรรค์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ (ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางและการขนส่งของประชาชน และตรวจสภาพการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ซึ่งประสบปัญหาด้านการบุกรุกพื้นที่ การตื้นเขิน การขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สัตว์น้ำ พืชน้ำบางชนิดสูญพันธุ์ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพบปะชาวนครสวรรค์และผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และเยี่ยมชมนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์สัมมนา โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน (พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายห้วยกระเสียว ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย) และเป็นพยานมอบเงินกู้ตามโครงการยุ้งฉางของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมตลาดประชารัฐและตลาดวัฒนธรรมเมืองสี่แคว ณ ตลาดต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะต่อการทำการเกษตร เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญลำดับต้นของประเทศ มีผลผลิตที่หลากหลายในรูปแบบของพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และระบบราง สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ภาคต่างๆของประเทศ รวมถึงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยงสูง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหลากหลาย

 

ทั้งนี้ การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรม