ทางเลือกใหม่ประกาศพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

12:54 1 สิงหาคม 2561 1,602
หน.พรรคทางเลือกใหม่ประกาศพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งต้นปี62 หลังได้รับการรับรองความเป็นพรรคจากกกต.อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (1ส.ค.61) เมื่อเวลา 10.00 น. นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ศูนย์ราชการเพื่อขอบคุณหลังจากที่ได้รับรองความเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการทำให้ทางเลือกใหม่เป็นพรรคการเมืองแรกที่กกต.ให้การรับรองตามรัฐธรรมนูญปี2560

 

นายราเชน กล่าวขอบคุณคสช. กกต.ในการเดินหน้าตามหลักประชาธิปไตยและเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพรรคการเมืองมากที่สุดในโลกถึง170พรรคซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มทุนนิยม อำนาจนิยมและกลุ่มอุดมการณ์นิยม สำหรับกลุ่มทุนนิยมและอำนาจนิยมไม่ใช่กลุ่มที่เลวร้ายแต่ยังขาดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองและหากรวมตัวกันย่อมเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน

 

อย่างไรก็ตาม นายราเชนย้ำว่าพรรคทางเลือกใหม่คือกลุ่มอุดมการณ์นิยมนั่นคือประชาชนต้องเป็นเจ้าของรัฐบาลอย่างแท้จริงถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย ทั้งนี้ไม่ห่วงกระแสดูดและกระสุนเพราะมั่นในนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านของพรรคที่จะทำให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างไรก็ตามการสนับสนุนพรรคทางเลือกใหม่เท่ากับได้เป็นเจ้าของรัฐบาล