นทท.ไทยเล่าเหตุการณ์ติดบนภูเขาไฟรินจานี

19:23 30 กรกฎาคม 2561 1,085
สัมภาษณ์ ณัฏพงษ์ เมฆสมณะศักดิ์ ผู้ประสบภัยติดภูเขาไฟที่ดินโดนีเซีย เล่าเหตุการณ์ติดบนภูเขาไฟรินจานี

สัมภาษณ์ ณัฏพงษ์ เมฆสมณะศักดิ์ ผู้ประสบภัยติดภูเขาไฟที่ดินโดนีเซีย เล่าเหตุการณ์ติดบนภูเขาไฟรินจานี