การจราจรขาเข้า กทม.หนาแน่นหลังหยุดยาว 4 วัน

18:31 30 กรกฎาคม 2561 1,315
หลังเทศกาลหยุดยาว 4 วัน เริ่มทำงานในวันพรุ่งนี้ทำให้ประชาชาที่เดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธิน ช่วงอำเภอหินกอง จ.สระบุรี

หลังเทศกาลหยุดยาว 4 วัน เริ่มทำงานในวันพรุ่งนี้ทำให้ประชาชาที่เดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธิน ช่วงอำเภอหินกอง จ.สระบุรี