ลาวเตรียมเข้าค้นหาผู้สูญหาย-รอดชีวิต หลังน้ำลด

13:59 28 กรกฎาคม 2561 1,328
ลาวเตรียมเข้าค้นหาผู้สูญหาย-รอดชีวิต หลังระดับน้ำเริ่มลดลง ขณะบางจุดยังท่วมสูง

ลาวเตรียมเข้าค้นหาผู้สูญหาย-รอดชีวิต หลังระดับน้ำเริ่มลดลง ขณะบางจุดยังท่วมสูง