เปิด 3 ปัจจัยเขื่อนลาวแตก

13:12 25 กรกฎาคม 2561 8,498
เหตุเขื่อนย่อยด้านดีของเขื่อนหลักเซเปียน-เซน้ำน้อยที่ลาวแตก คาดว่าเกิดจาก 3 ปัจจัยด้วยกัน โดยเฉพาะพายุที่พัดถล่ม 2 ลูก ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนล้นทะลักเกินที่กักเก็บได้ ส่วนการแจ้งเตือนก็ล่าช้าทำให้การอพยพยประชาชนไม่ทันเวลา

เหตุเขื่อนย่อยด้านดีของเขื่อนหลักเซเปียน-เซน้ำน้อยที่ลาวแตก คาดว่าเกิดจาก 3 ปัจจัยด้วยกัน โดยเฉพาะพายุที่พัดถล่ม 2 ลูก ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนล้นทะลักเกินที่กักเก็บได้  ส่วนการแจ้งเตือนก็ล่าช้าทำให้การอพยพยประชาชนไม่ทันเวลา