25 ก.ค.นี้ กลาโหมเตรียมประชุมโยกย้ายนายทหารปี 2561

12:37 22 กรกฎาคม 2561 1,168
25 ก.ค.นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานประชุมสภากลาโหม เพื่อพิจารณาโผทหารประจำปี 2561 ที่มีการปรับใหญ่ ทดแทนนายทหารที่เกษียณอายุราชการในกันยายนนี้

25 ก.ค.นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานประชุมสภากลาโหม เพื่อพิจารณาโผทหารประจำปี 2561 ที่มีการปรับใหญ่ ทดแทนนายทหารที่เกษียณอายุราชการในกันยายนนี้