สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถึงปธน.ตุรกี

20:15 21 กรกฎาคม 2561 2,670
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีถึงประธานาธิบดีตุรกี ดำรงตำแหน่งสมัยที่2

วันนี้ (21ก.ค.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาสน์แสดงความยินดีไปยังนายเรเจพ เทยิพ แอร์โดอาน ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561

 

ความว่า ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้า ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐตุรกี ข้าพเจ้า เชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพอันเปี่ยมด้วยมิตรที่กลมเกลียวระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ เพื่อกระชับความผูกพันฉันมิตรที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

 

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร