เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบ270ทุน'นิสิต-นักศึกษา'ปีที่40

12:57 9 มิถุนายน 2561 1,461
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 270 ทุนให้กับนิสิต และ นักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 25 สถาบัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 270 ทุนให้กับนิสิต และ นักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 25 สถาบัน