ราคาทองคำคงที่ รูปพรรณขาย20,200บาท

09:52 9 มิถุนายน 2561 1,616
ราคาทองคำคงที่ ทองคำแท่งขายออก 19,700 บาท รูปพรรณขายออก 20,200 บาท

วันนี้( 9 มิ.ย.61) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09:12 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 19,600.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 19,700.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 19,253.20 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 20,200 บาท

 

ทั้งนี้ ราคาทองคงที่ไม่เปลียนแปลง