นายกฯ ยินดี'ตูน บอดี้สแลม'รับรางวัลพระราชทานฯ

08:25 9 มิถุนายน 2561 1,212
นายกฯ ยันตลอด4ปีรัฐบาลรับฟังเสียงปชช. พร้อมยกย่อง 'ตูน บอดี้สแลม' รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรม

วันนี้( 9 มิ.ย.61) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล (9 มิ.ย. 61) ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ ซึ่งให้กำเนิด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยทรงมีพระราชปรารภให้มีการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ปัจจุบัน นโยบายด้านการแพทย์ ได้มีการต่อยอดขยายผล พร้อมทั้งการผลักดันมาตรการใหม่ ๆ ที่ต้องอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนเป็นผลสำเร็จ ได้แก่ “นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในช่วง 72 ชั่วโมงแรก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมีชีวิตรอด ต้องได้รับการปฐมพยาบาลทันที โดยสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ทั้งนี้มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการและรอดชีวิตจากวินาทีวิกฤติได้ กว่า 15,000 รายแล้ว ซึ่งเป็นความเสมอภาคทางสังคม พร้อมด้วยการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ สามารถโทรปรึกษารับคำแนะนำได้ที่ “สายด่วน 1669” สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมานั้น การคืนความสุขของคนในชาติ ไม่ได้ตีความ “ความสุข” แต่เพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้อ้างอิงในวิชาการ การธุรกิจ หรือเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ เท่านั้นแต่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว สำหรับการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมีความสำคัญและต้องได้รับการแก้ไข เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ไม่เท่าเทียมกัน และเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับต้น ๆ ที่ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้มีแรงกายและแรงใจในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคง

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดี้สแลม”  ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม” รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีนี้ อีกด้วย  ซึ่งถือเป็นรางวัลสำคัญที่สุดของเวทีไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด จากกิจกรรมเพื่อสังคม “ก้าวคนละก้าว เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ” นับได้ว่าเป็นการปฏิรูปของคนบันเทิง ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศ ตามแนวคิด “หน้าม่านคุณภาพ หลังม่านคุณธรรม” โดยมุ่งเน้นให้วงการบันเทิงให้ความสำคัญในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนในสังคม ทำให้คนไทยตระหนักถึงการรักสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และการมีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม