พณ.สอบเชิงลึกบริษัทเรือล่มภูเก็ตเข้าข่าย‘นอมินี’หรือไม่

12:17 9 กรกฎาคม 2561 1,326
พณ.ตรวจสอบ2บริษัทนำเที่ยวเหตุการณ์เรือนำเที่ยวล่มที่จ.ภูเก็ต พบจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกม.เตรียมตรวจสอบเชิงลึกเข้าข่ายนอมินีหรือไม่

วันนี้(9ก.ค.61)จากเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมตั้งประเด็น2บริษัทผู้ให้บริการเรือนำเที่ยว คือ บริษัท ทีซี บลู ดรีม เจ้าของเรือฟีนิกซ์ และ บริษัท เลซี่ แคท ทราเวล เจ้าของเรือเซเรเนต้า เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้น จากการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

 

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของบริษัทนำเที่ยวทั้ง 2 บริษัท 

 

ขั้นตอนต่อไปกรมฯจะลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ตำรวจท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กรมสรรพากร  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต ขยายผลตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทุกกรณี รวมทั้งตรวจสอบว่าเข้าข่าย ให้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ เพื่อประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ  นอมินี หรือไม่ หากพบว่า เป็น นอมินี  คนไทยถือหุ้นแทน รวมทั้งกรรมการบริษัทก็ต้องรับผิดด้วย ซึ่งจะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลต้องระวางโทษปรับวันละ 10,000-50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

 

ทั้งนี้ขอเตือนผู้ประกอบการที่ต้องให้บริการเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็จะสามารถช่วยลดความเสียหายได้เป็นอย่างมาก เช่นกรณีที่เกิดขึ้น เกิดจากการไม่เชื่อฟังคำเตือนของหน่วยงานราชการและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและเสียหายต่อประเทศชาติ